GDPR

Remoduls policy för personuppgifter

GDPR=General Data Protection Regulation

Remodul AB värnar om din personliga integritet och har som målsättning att dina personuppgifter skyddas på bästa sätt.

De uppgifter vi sparar om dig, såsom namn, telefonnummer och ev. adresser, är de som krävs för att vi skall kunna fullfölja vårt avtal med dig eller i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt samt för support och uppföljning av garantier/produktutveckling/försäljning. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Remodul AB:s räkning och i så fall enbart för att avtalet skall kunna uppfyllas. Bl a. till vår transportör och vårt systerföretag som hjälper oss med bokföringen.

Enligt GDPR har du rätt att få information om vilka uppgifter vi lagrar om dig en gång per kalenderår. Enligt personuppgiftslagen måste du skicka in en sådan begäran per post underskriven med din namnteckning. Det går alltså inte att göra din begäran via t ex. e-post. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Har du frågor eller synpunkter, kontakta oss gärna: Remodul AB, Sågvägen 21, 921 45 Lycksele. Personuppgiftsansvarig: Urban Mårtensson, tel: 0950 – 134 44