Moduletablering, två plan

Välkommen in i etableringen.

Här får du en uppfattning hur en etablering i två plan kan se ut inuti.